Stor markering for mangeårig aktivt Anestesisykepleierne NSF medlem Øystein Kilander

Anestesisykepleierne NSF Vest-Agder hadde en stor markering den 3. juni i anledning at vår kjære Øystein Kilander går av med pensjon. Øystein har markert seg svært positivt både i arbeidslivet, frivillighet og sosialt på mange plan. Denne markeringen var i hovedsak for å hedre han for det mangeårige arbeidet han har gjort i og for Anestesisykepleierne NSF lokalt og nasjonalt. Han er en mann med mange flotte kvaliteter som vil bli sårt savnet fremover.

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo