Nyheter

Årsmøte i ALNSF Vestfold og nytt lokalstyre 2019

Årsmøte i Anestesisykepleierne NSF Vestfold og nytt lokalstyre 2019

Skrevet av Andreas Forwald . Publisert i Vestfold

12. februar 2019 hadde Anestesisykepleierne NSF Vestfold fagkveld og årsmøte. I første del presenterte anestesisykepleier Roger Olaussen sin masteroppgave om diagnostikk og behandling av hjerneslag prehospitalt. I pausen ble det servert pizza. Kvelden fortsatte med årsmøte. De av styremedlemmene inneværende periode som var på valg, stilte til gjenvalg. Alle ble valgt inn i styret. Andreas Forwald ble valgt som leder.

Anestesisykepleierne NSF Vestfold sitt lokalstyre ser da slik ut for neste periode:

Ina Stue, Marit Kulsrud, Sven Ove Austbø, Endre Dingstad Jørgensen, Roger Olaussen (sekretær), Ine Hotvedt Kjærra (nestleder), Andreas Forwald (leder).

Lene-Marit Støen Nilsen stilte ikke til gjenvalg. Styret ønsker å takke henne for innsatsen!

Utskrift