Nyheter fra lokalgruppene

Velkommen til nye anestesistudenter

ALNSF Oslo og Akershus har vert på skolebesøk for å snakke med de nye anestesistudentene ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Årets kull med stundeter er på hele 40 stykk og ser ut som å være en flott gjeng med fremtidige kollegarer. Vi gratulere de med valg av studie og ønsker de velkommen til verdens beste fag og ALNSF!

Utskrift

Årsmøte 2017 og valg i Anestesisykepleierne NSF Vest-Agder

På årsmøtet 14. februar 2017 ble et nytt styre klappet inn i en rus etter Inger Johannes nydelige kyllingsuppe. Mona Stusvik Ellingsæther ble valgt inn som leder. Vi var også så heldig å få et styremedlem fra sykehuset i Flekkefjord.

Utskrift

Kriterier for tildeling av økonomisk støtte fra Anestesisykepleierne NSF Vest-Agder

Medlemmer av Anestesisykepleierne NSF Vest-Agder kan søke økonomisk støtte til kurs, reiser, prosjekter og lignende fra lokalgruppa i Vest-Agder.

Årsmøtet avgjør retningslinjer for hvor stort beløp som skal avsettes til fordeling påfølgende år.

Søker må være medlem av Anestesisykepleierne NSF Vest Agder og ha betalt årskontingent innen forfall.

Søknad sendes skriftlig til det lokale Anestesisykepleierne NSF-styret.

Søknad bør inneholde kursplan, tidsplan ved prosjekter, program, budsjett, målsetting og begrunnelse for søknaden.

Søker forplikter seg til å informere styret om han/hun har fått økonomisk støtte fra annet hold.

Søknadsfrist for Anestesisykepleierne NSF fagkongress er 20. mai. Denne fristen er endelig.

Søknader vurderes av styret ut fra:

  • kursets eller prosjektets faglige innhold
  • søkers personlige og faglige engasjement i lokalgruppen som deltakelse på lokalmøter, Anestesisykepleierne NSF arbeid og andre Anestesisykepleierne NSF arrangement
  • tidligere tildelinger
  • gruppens økonomi
  • kursets eller prosjektets faglige tilhørighet. Kurs og prosjekter skal ha relasjon til anestesisykepleiefaget. Kurs i regi av Anestesisykepleierne NSF vil bli prioritert.

Ved søknad om støtte til GF/studiedager vil de som deltar på GF bli prioritert.

De som mottar økonomisk støtte, forplikter seg til å holde referat på et medlemsmøte dersom styret ber om dette.

Alle utgifter må dokumenteres.

Søknad sendes til

Utskrift

Årsmøte 2017 i Anestesisykepleierne NSF Østfold

Kjære medlemmer Anestesisykepleierne NSF Østfold

På årets første styremøte konstituerte nytt styre seg. Anestesisykepleierne NSF Østfold lokalgruppestyre består nå av:

Utskrift

Laryngoscop i sølv til Jostein Nygaard

ALNSF Østfold delte ut laryngoscop i sølv under årsmøtet til avtroppende leder Jostein Nygaard for mangeårig innsats for faget og lokalgruppen.

Utskrift

Valget på Årsmøtet

På Årsmøtet takket Atle Melland og jeg for 3 fine år i lokalstyret. Selv om vi ikke lenger er en del av lokalstyret, vil vi fortsatt være aktive medlemmer i ALNSF. Anders Aasheim, fagsykepleier på Riksen, ble valgt som ny lokalgruppeleder. Vi gratulerer.

Utskrift

"Gamlestyret" takker for seg etter årsmøte

Ann Kristin S. Austarheim og Atle Melland takker for 3 fine år i lokalstyret etter årsmøtet. Selv om vi ikke har verv i lokalgruppa lenger, så fortsetter vi som aktive medlemmer i ALNSF.  Vi ønsker det nye styret lykke til videre.

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo