Nyheter fra Anestesisykepleierne NSF

Forslag til ny logo

ALNSF skifter navn til Anestesisykepleierne NSF

Skrevet .

ALNSF GF 2019 har vedtatt å endre navn på faggruppen til Anestesisykepleierne NSF.

Som ledd i satsning på systematisk medlemsarbeid, ble det på Lokalgruppelederkonferansen høsten 2018 besluttet å sette ned en arbeidsgruppe med mandat til å utarbeide forslag til navneendring og ny logo. 

Historisk er det ikke første gang man diskuterer navn og logo. 

På 1980-tallet var navnet NSFs Faglige sammenslutning av anestesisykepleiere – forkortet  NSFFSA

På 1990 tallet fikk vi omsider Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF – forkortet  ALNSF. 

Det var et viktig poeng at yrkestittelen står fremst i gruppas navn; noe som måtte fremforhandles med NSF. 

Tilbakemeldingene på dagens navn er at det oppleves som tungvint å kommunisere – noe som ble tydelig gjennom en systematisk analyse, utført av Reform Studio.

Arbeidsgruppen har jobbet ut fra to nøkkelutfordringer: Å forenkle og å tydeliggjøre. 

REFORM STUDIO har stått for design og vært viktig spesielt i analysearbeidet og innspill med tanke på «merkevarebygging» og modernisering.

Ny Logo

GF sak 13 vedtak om navne-endring gir oss behov for endring av dagens logo.  Arbeidsgruppen med støtte i Landsstyret og LGK, har arbeidet med å utviklet en ny og mer moderne logo som fortsatt gjenspeiler fagets grunntrekk, men som skal være enklere å bruke både alene og i sammenheng med andre faggrupper og NSF sin generelle profilering. Det vil bli utarbeidet støttemateriell som f.eks. grunnleggende grafisk profil med forslag på fargebruk, skrifttyper og andre designelementer som sikrer en gjennomført visuell identitet på eksempelvis nettside og annet salgsmateriell. 

Utskrift