Nyheter fra Anestesisykepleierne NSF

Anestesisykepleierne NSF lyser ut i år fem kongresstipend

Har du lyst til å være med på fagkongressen i Kristiansand? Da har du mulighet til å søke om å få dekket kongressavgiften. I år lyser vi ut fem kongresstipend. Det du trenger å gjøre er å sende en søknad via linken her på siden.

Søknadsfrist er 1. april.

 

Søk på stipend

 

Kriterier for å bli trukket ut er:

  • Kongresstipendet gjelder kun for årets fagkongress i Kristiansand.
  • Man kan få tildelt stipend hvert andre år.
  • Ved færre kvalifiserte søknader enn antall stipend, er det opp til styret å tildele stipend senere.
  • I år med generalforsamling, forplikter man seg til å være med på dette.
  • Landsstyret kan ikke søke.
  • Stipendet er personlig og kan ikke overdras til andre.
  • Alle som er medlem kan søke, også anestesistudenter.
  • Avgjørelsen skjer ved loddtrekning.

Kriteriene er bestemt etter LGK.

Ved tildeling av stipendet, må man betale opphold og reise selv.

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo