Nyheter fra Anestesisykepleierne NSF

Anne Marie Gran Bruun nytt æresmedlem i Anestesisykepleierne NSF

Under Anestesisykepleierne NSFs fagkongress i Ålesund 5.september ble tidligere leder i Anestesisykepleierne NSF, Anne Marie Gran Bruun tildelt æresmedlemskap i faggruppen.

Anne Marie har vært leder av Anestesisykepleierne NSFs landsstyre i 12 år frem til 2008 og har gjennom denne perioden vært pådriver i arbeidet med myndighetsgodkjenning for anestesisykepleiere, bidratt til arbeidet med Standard for anestesi i Norge, og vært initiativtager til ulike prosjekter i faggruppenns regi. Blant annet har hun vært sentral i forbindelse med utarbeidelse av den første norske læreboken i anestesisykepleie. Hun er selv medforfatter.Anne Marie har vært en tydelig stemme for anestesisykepleierens kompetanse både i og utenforsykehus, og har bidratt til at utdanningen på høyskole/universitet nå er i ferd med å etableres som et mastergradsstudie.

Overrekkelsen av æresmedlemsskapet fant sted under jubileumsmiddagen for Anestesisykepleierne NSFs 50-årsjubileum, og ble mottatt med stående applaus av medlemmene.

Vi gratulerer!

IMG 2582klip

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo