Nyheter fra ALNSF

Anne Marie Gran Bruun nytt æresmedlem i Anestesisykepleierne NSF

Skrevet .

Under Anestesisykepleierne NSFs fagkongress i Ålesund 5.september ble tidligere leder i Anestesisykepleierne NSF, Anne Marie Gran Bruun tildelt æresmedlemskap i faggruppen.

Anne Marie har vært leder av Anestesisykepleierne NSFs landsstyre i 12 år frem til 2008 og har gjennom denne perioden vært pådriver i arbeidet med myndighetsgodkjenning for anestesisykepleiere, bidratt til arbeidet med Standard for anestesi i Norge, og vært initiativtager til ulike prosjekter i faggruppenns regi. Blant annet har hun vært sentral i forbindelse med utarbeidelse av den første norske læreboken i anestesisykepleie. Hun er selv medforfatter.Anne Marie har vært en tydelig stemme for anestesisykepleierens kompetanse både i og utenforsykehus, og har bidratt til at utdanningen på høyskole/universitet nå er i ferd med å etableres som et mastergradsstudie.

Overrekkelsen av æresmedlemsskapet fant sted under jubileumsmiddagen for Anestesisykepleierne NSFs 50-årsjubileum, og ble mottatt med stående applaus av medlemmene.

Vi gratulerer!

IMG 2582klip

Utskrift