Nyheter fra Anestesisykepleierne NSF

Bilde av gruppen fagkongress 2020

Avventer påmelding til Fagkongressen i Tromsø 2020

Skrevet .

Landsstyre har i samråd med lokalgruppen i Tromsø tatt en avgjørelse om at vi avventer påmelding til fagkongress til etter påske. 22 april kl 20.00 har landsstyre nytt møte om kongressen skal gjennomføres eller avlyses. Bakgrunnen er utviklingen rundt Corona viruset. Endelig avgjørelse må avvente til vi ser hvordan utviklingen blir. Ta vare på hverandre, sammen skal vi klare denne store dugnaden Norge nå har.

 

Utskrift