Nyheter fra Anestesisykepleierne NSF

Fotokonkurranse

ALNSF trenger flere gode bilder til nettsaker, Inspira og andre publikasjoner. Sitter du på drømmebildet?

Vi liker bilder som:

  • Er tatt nært der det skjer
  • Er klart
  • Er anestesirelatert
  • Er på minimum 1 MB og god oppløsning
  • Viser aktivitet eller situasjon
  • Bruk gjerne mobiltelefonen

Vinneren av det beste bildet får dekket konferanseavgiften på fagkonferransen i Tønsberg i 2018.

Vi forbeholder oss retten til å kunne bruke alle innsendte bilder uten videre avklaringer. Minner om at personene på bildet må ha godkjent bruken av bildet og at ALNSF kan bruke bildet videre i markedsføringssarbeid både på nett og i andre sammenhenger (f.eks. inspira, poster, roll-up, brosjyrer osv.). Har du noen spørsmål rundt dette ta kontakt med Kari-Anne. Frist for innsending av bilder er 15. april. Vinneren kåres i inspira nr 2. Oppgi navn på fotograf.

Bilder sendes på e-post til Kari-Anne Thygesen: .

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo