Nyheter fra Anestesisykepleierne NSF

Fotokonkurranse

Skrevet .

ALNSF trenger flere gode bilder til nettsaker, Inspira og andre publikasjoner. Sitter du på drømmebildet?

Vi liker bilder som:

Vinneren av det beste bildet får dekket konferanseavgiften på fagkonferransen i Tønsberg i 2018.

Vi forbeholder oss retten til å kunne bruke alle innsendte bilder uten videre avklaringer. Minner om at personene på bildet må ha godkjent bruken av bildet og at ALNSF kan bruke bildet videre i markedsføringssarbeid både på nett og i andre sammenhenger (f.eks. inspira, poster, roll-up, brosjyrer osv.). Har du noen spørsmål rundt dette ta kontakt med Kari-Anne. Frist for innsending av bilder er 15. april. Vinneren kåres i inspira nr 2. Oppgi navn på fotograf.

Bilder sendes på e-post til Kari-Anne Thygesen: .

Utskrift