Nyheter fra Anestesisykepleierne NSF

Generalforsmalingen 2019 er i gang

Generalforsamlingen 2019 er i gang

Da var ALNSF generalforsamling 2019 i Kristiansand i gang. Følgende saker står på agendaen.

IMG 2094IMG 2095IMG 2096

Saksliste

SAK Nr. 1 REGISTRERE ANTALL STEMMEBERETTIGEDE

SAK Nr. 2 GODKJENNING AV INNKALLING

SAK Nr. 3 OPPNEVNING AV REFERENTER

SAK Nr. 4 OPPNEVNE TELLEKOMITÉ

SAK Nr. 5 OPPNEVNE ORDSTYRERE

SAK Nr. 6 GODKJENNING AV SAKSLISTE

SAK Nr. 7 OPPNEVNE UTVALG FOR OPPDRAG UNDER GF

SAK Nr. 8 UNDERSKRIVE GF-PROTOKOLL 2019

SAK Nr. 9 GODKJENNE FORRETNINGSORDEN

SAK Nr. 10 ÅRSBERETNING LANDSSTYRET 2017-2019

SAK Nr. 11 ÅRSBERETNING LOKALGRUPPENE

SAK Nr. 12 INSPIRA

SAK Nr. 13 MERKEVAREBYGGING – ENDRING AV NAVN PÅ FAGGRUPPE

SAK Nr. 14 ENDRING AV MEDLEMSKONTINGENT

SAK Nr. 15 INNSATSOMRÅDER FOR 2019 - 2021

SAK Nr. 16 EKSTRA VARA-MEDLEM I LANDSSTYRET

SAK Nr. 17 VALG OG PRESENTASJON AV KANDIDATERORIENTERINGSSAKER

Orienteringssaker:

18. NSFs OU-PROSESS

19. NY LÆREBOK I ANESTESISYKEPLEIE

20. REGNSKAP 2017

21. REGNSKAP 2018

22. BUDSJETT 2020 - 2021

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo