Nyheter fra Anestesisykepleierne NSF

Første ledernettverksmøte avholdt

ALNSFs første ledernettverksmøte ble holdt på Ahus 8.februar. 20 anestesiledere fra hele landet deltok.

Nettverket er opprettet etter ønske fra anestesisykepleierlederne og bygger på modell for fag- og lærernettverk. Nettverket er ment som et forum for inspirasjon og erfaringsutveksling for de som leder anestesisykepleiere.  Dette vil være et møtepunkt der våre ledere kan knytte kontakter og få overblikk over hva som skjer utenfor egen arbeidsplass. Lederene har og vil ha en viktig rolle i utviklingen fremover.

På dette møtet var noen av temaene oppgaveglidning, hvordan masterutdanning for betydning for anestesisykepleiere og erfaringsdeling og diskusjon om hvordan få tid til å opprettholde obligatorisk og faglig kompetanse samt hvordan dette registreres.

Ledere får anledning til å møtes igjen på Lederseminar på ALNSF sin fagkongress i Tønsberg.

Neste ALNSF Ledernettverk blir 7. februar 2019. Hold av datoen!

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo