Nyheter fra ALNSF

Liv Wangen til minne

Liv Wangen til minne

Lille julaften fikk vi den tunge meldingen om at Liv var gått bort. Hun ble 58 år. Liv vokste opp på Vinstra i Gudbrandsdalen som eldst i en søskenflokk på fire. Storfamilien gav Liv verdier som hun bar med seg videre i livet. I arbeidshverdagen fikk Liv kolleger til å føle at de hørte til og at alle kunne bidra. Hun kom til Kristiansand som anestesisykepleier i 1989. Som anestesisykepleier var hun brennende opptatt av faget. Ikke overraskende ble hun derfor engasjert i ALNSF og var i mange år leder i ALNSF Vest-Agder. Hun var ikke redd for utfordring og heiet oss igjennom da vi i Kristiansand arrangerte ALNSF studiedager i 2005.  Engasjementet førte henne videre ut til blant annet verdenskongress i Lausanne i 2007 og i Ljubljana i 2012.

Liv hadde en unik evne til å utstråle faglig trygghet. Gjennom hennes glede over faget var det lett å ønske hennes fellesskap. Hun snudde amper og nervøs stemning på operasjonsstua til samarbeid og fokus til beste for pasient og kolleger. Hun var også i flere år veileder for anestesisykepleierstudenter som minnes sin veilederen som det gode forbildet hun var.  Liv trodde på engasjement og faglighet.

I 2015 måtte Liv trekke seg fra arbeidslivet. Det var tungt for både henne og oss kollegaer. Liv var en ener i terrenget og løp fortere enn de fleste. Hennes siste «løp» ble en strevsom reise. Nå kan Liv endelig hvile og vi lyser fred over hennes minne. Takk for det du var for oss alle. Våre tanker går nå til Per Kristian, Kristian, Bård og Aslak.

For kollegaene ved Anestesienheten Sørlandets Sykehus Kristiansand

Ann-Helen Dolsvåg

Leder

Utskrift

nsf weblogo

ALNSF er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

ALNSF - Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)