Nyheter fra ALNSF

LGK Stavanger

Lokalgruppelederkonferanse 31.august

lgk stavanger kopi kopi

Lokalgruppelederkonferanse (LGK) ble gjennomført i etterkant av sentralstyrets møte 30.august, og i sammenheng med ALNSF GF og fagkongress.

Arrangører denne gang er ALNSF Stavanger, og LGK fant derfor sted på konferansehotellet Clarion Hotell Stavanger. I hotellets øverste etasje, med flott utsikt over byen, lå konferanserommet “Perspektiv”- et passende navn for en slik forsamling! Alle de 18 lokalgruppestyrene var representert, og fra sentralstyret manglet bare Jannicke Skodjereite- som for tiden oppholdt seg i Malawi.IMG 0010

LGK ble innledet med en oppsummering av sentralstyrets og lokalgruppenes årsberetninger. Dagen inneholdt deretter grundig informasjon fra sentralstyret, og mange gode diskusjoner omkring viktige GF-saker som økonomi, Norsk standard for anestesi, Grunnlagsdokumentet, InspirA og TNCC, samt innsatsområder for ALNSF i 2018-19. Her var det stort engasjement, og det kom tydelig frem at både ALNSFs sentrale og lokale faggruppestyrer er ivrige etter å bidra til videreutvikling av anestesifaget både nasjonalt og internasjonalt.

Utskrift

nsf weblogo

ALNSF er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

ALNSF - Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)