• alnsf.no
  • Nyheter
  • ALNSF Prosjektrapport - Videreutdanning i prehospitalt arbeid for anestesi- og intensivsykepleiere

Nyheter fra ALNSF

Månedens fagartikkel

ALNSF vil starte en ny fast post på alnsf.no, månedens fagartikkel. Bakgrunnen for dette er tilbakemelding fra medlemmene som ønsker distribusjon av fagstoff.

Vi ønsker at dere medlemmer sender inn forslag til relevante artikler, helst sammen med et sammendrag eller kommentar til artikkelen.

Takket være Jeanette Finstad og Irene Brodshaug som jobber i OUS, Avdeling for anestesisykepleie, i en kombinasjonsstilling 50 % fag og 50 % klinisk praksis blir nå denne spalten en realitet.

Hver måned sender de ut månedens artikkel til anestesisykepleierne på OUS, Ullevål. Som en start på spalten ”månedens artikkel” har vi ALNSF fått lov å distribuere disse artiklene videre til leserne på alnsf.no.

Udelt kunnskap blir etter hvert død kunnskap!

Som en kick off på denne spalten starter vi med hele tre artikler.

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo