Nyheter fra ALNSF

Artikkel publisert i sykepleien

Medlemmer oppfordres til å skrive fagartikkel

InspirA er i pilot med Sykepleien: artikler sendes via redaksjonen i InspirA som pilotartikkel og leveres i ScholarOne via Sykepleien.no/fag. Her publiseres artikkelen på nett- deretter kommer den i InspirA. Artikkelen om sepsis hos eldre var topp 2 av 10 mest leste artikler på Sykepleien.no, artikkelen om søvn på dagsorden var topp 7! Dette viser at artiklene blir lest. Formidling av faget vårt er viktig! Redaktør i InspirA sier seg villig til å bidra med skriving av artikkelen - for å få stoffet UT. Men det er ønskelig at flere skriver artikler.

Følg retningslinjer for forfattere på Sykepleien.no/fag. Piloten varer foreløpig bare ut 2017 - med mulighet for forlengelse. Ta gjerne kontakt for innspill, informasjon eller for å få hjelp. Om du ikke ønsker å skrive selv, men sitter på stoff som kan være interessant for kollegaer er det fremdeles anledning til å sende inn dette som før.

Redaktør Ann-Chatrin:
Anne-Mette Nygaard: eller Ellen Lunde:

Ann-Chatrin og Anne-Mette kan også kontaktes på de respektive kommende fagkongresser i september.

Utskrift

nsf weblogo

ALNSF er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

ALNSF - Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)