Nyheter fra ALNSF

Nils Ivar Trondsen ALNSF Æresmedlem

Nils Ivar Trondsen utnevnt til æresmedlem i ALNSF på årets fagkongress i Stavanger.

Listen med ALNSF æresmedlemmer fikk et nytt navn tilføyd under årets GF/fagkongress.

Pr. 1. januar 2017 talte denne gjeve listen 5 medlemmer men etter årets samling teller den nå 6 medlemmer.

For lang og tro tjeneste, for å ha vært en viktig bidragsyter sentralt og ikke minst lokalt ble Nils-Ivar Trondsen utnevnt til æresmedlem i ALNSF.

En tydelig stolt, og litt rørt Nils-Ivar ble utnevnt til æresmedlem foran et feststemt publikum under festmiddagen på Fagkongressen i Stavanger.  Det ble et fint og verdig punktum for en lang karriere som anestesisykepleier, som startet nettopp i Stavanger mot slutten av 70- tidlig 80-tallet.

Sentralt satt han som leder i etterutdanningsutvalget i hele 12 år, hvilket også gav han en plass i sentralstyret i ALNSF.  Han har også gjort en solid innsats som referent på utallige generalforsamlinger.

I ALNSF er Nils-Ivar å anse som en bauta! Han har vært en sentral og markant skikkelse i svært mange år både sentralt og lokalt, og det merkes tydelig at han i mars i år trådte inn i pensjonistenes rekker.

 

Utskrift

nsf weblogo

ALNSF er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

ALNSF - Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)