Nyheter fra Anestesisykepleierne NSF

Nominasjonskomiteen søker kandidater til verv

Skrevet .

ALNSF arbeider kontinuerlig for å videreutvikle anestesisykepleiernes utdanning, kompetanse, fag og funksjon. Dette er et arbeid som også bygger på mange ildsjelers iherdige og flotte innsats gjennom blant annet en rekke verv i organisasjonen. 2019 er et GF år og dermed også et valgår. Noen av disse ildsjelene ønsker i den anledning å gi stafettpinnen videre og vi takker for deres fantastiske innsats for organisasjonen og faget.

Nominasjonskomiteen trenger derfor forslag til gode kandidater som ønsker å gjøre en innsats både i Landsstyret og i Utdanningsutvalget. Dersom du kjenner til noen, er selv interessert i å påta deg et spennende og lærerikt verv eller rett og slett har behov for mer informasjon kan du ta kontakt med din lokalgruppeleder som vil kunne formidle videre kontakt til nominasjonskomiteen.

Alternativt kan du ta direkte kontakt med leder av nominasjonskomiteen: Margrethe Torgersen  Tlf.:  99400398,  Mail:  

Forslag til kandidater må meldes innen 01. juni 2019

Du kan lese mer om det å ha styreverv i alnsf i dette vedlagte dokumentet.

pdfInformasjon_om_styrearbeid_ALNSF_2019.pdf46.67 KB

Skjema for innmelding av kandidat

docxKandidatskjemaGFALNSF2019.docx21.23 KB

Mvh, Nominasjonskomiteen v/ Margrethe Torgersen

Utskrift