Nyheter fra ALNSF

Jannnicke Mellin-Olsen (i midten) sammen med presidenten i IFNA Jackie Rowles til venstre

Norsk president i verdensføderasjonen for anestesileger

Anestesilege ved Bærum sykehus Jannicke Mellin-Olsen er valgt til president i World Federation Of Societies of Anaesthesiologists (WFSA).

I et interjuv med Dagens Medisnin får Mellin-Olsen spørsmål om hva som blir det viktigste for henne som president for WFSA å jobbe med videre. Mangel på tilgang til trygg kirurgi og anestesi er noe av det hun trekker frem. At det på verdensbasis er fem av syv millioner mennesker som mangler tilgang til trygg kirurgi og anestesi. Dette koster flere menneskeliv enn tuberkolose, malaria og AIDS til sammen. En kan ikke tilby trygg kirurgi uten trygg anestesi sier Mellin-Olsen og kaller dette en neglisjert helsekrise.

Andre utfordringer er mangel på helsepersonell både i høy- og lavinntektsland, mangel på både medikamenter, strøm, oksygen og utsyr. Hele interjuvet med Melling-Olsen finner du på Dagens Medisin.

ALNSF ønsker med dette å gratulere Jannnicke Mellin-Olsen med sitt nye verv og gleder oss til å følge hennes arbeid. 

Gjennom Verdens helseorganisasjon sitt arbeide: The WHO Global Initiative for Emergency and Essential Surgical Care (GIEESC) der Mellin-Olsen er engasjert deltarar IFNA (International Federation of Nurse Anesthetists) og ALNSF for Trygg kirurgi og anestesi for alle. Her er et bilde fra GIEESC-møtet tidligere i år. 

 Jannicke Melling OlsenJannnicke Mellin-Olsen (i midten) sammen med presidenten i IFNA Jackie Rowles til venstre

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo