Nyheter fra Anestesisykepleierne NSF

Nytt styre i Anestesisykepleierne NSF

Nytt styre i Anestesisykepleierne NSF

Generalforsamlingen i Kristiansand valgte inn nytt landsstyre i Anestesisykepleierne NSF. Følgende personer ble valgt.

  • Therese Finjarn (leder)
  • Jannicke Skodjereite (gjenvalg)
  • Andreas Forwald (ny)
  • Ann-Chatrin Leonardsen (ny)
  • Ine Hotvedt Kjærra (ny)
  • Øyvind Olsen (ny)
  • Cathrine Saltnes (1.vara)
  • Karianne Bævre Sumstad (2.vara)

 

IMG 2110 kuttetFra venstre: Rita Stenset (leder utdanningsutvalg), Therese Finjarn (leder), Jannicke Skodjereite (gjenvalg), Andreas Forwald (ny), Ine Hotvedt Kjærra (ny), Ann-Chatrin Leonardsen (ny), Cathrine Saltnes (1.vara) og Karianne Bævre Sumstad (2.vara). Øyvind Olsen (ny) ikke tilstede. IMG 2110 kuttet

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo