Nyheter fra Anestesisykepleierne NSF

Nytt styre i Anestesisykepleierne NSF

Nytt styre i Anestesisykepleierne NSF

Skrevet .

Generalforsamlingen i Kristiansand valgte inn nytt landsstyre i Anestesisykepleierne NSF. Følgende personer ble valgt.

 

IMG 2110 kuttetFra venstre: Rita Stenset (leder utdanningsutvalg), Therese Finjarn (leder), Jannicke Skodjereite (gjenvalg), Andreas Forwald (ny), Ine Hotvedt Kjærra (ny), Ann-Chatrin Leonardsen (ny), Cathrine Saltnes (1.vara) og Karianne Bævre Sumstad (2.vara). Øyvind Olsen (ny) ikke tilstede. IMG 2110 kuttet

Utskrift