Nyheter fra Anestesisykepleierne NSF

Øystein Kilander utnevnt til æresmedlem av Anestesisykepleierne NSF

Øystein Kilander utnevnt til æresmedlem av Anestesisykepleierne NSF

Skrevet .

Øystein Kilander ble utnevnt til æresmedlem av Anestesisykepleierne NSF på fagkongressen i Kristiansand 2. september. Anestesisykepleiernes motto «Alltid til stede» er noe som i aller høyeste grad kjennetegner Øystein. Med sin allsidige kompetanse, sin klokskap, evne til å se de store linjene, vilje til å bidra og til dra lasset sammen med gode kollegaer er han alltid tilstede. Han kommer ikke for tidlig, ikke for seint, men alltid presis på tiden. Og alt er alltid planlagt til den minste detalj. Øystein sier alltid ja, er positiv og hjelper andre å bygge sin kompetanse. Han er en anestesisykepleier med bredt spekter som har innehatt så å si alle roller i helsevesenet. Fra å være lærer, leder på ulike nivå og engasjert i organisasjonsarbeid- til å være sykepleier på gulvet. Et godt eksempel på hans evne til å kombinere ulike roller var da han stilte som sommervikar på anestesiavdelingen på sykehuset der han også var direktør.

Øystein har vært en svært aktiv bidragsyter for Anestesisykepleierne siden forrige årtusen. Kongressen i 2019 er tredje gang han er med på å arrangere på Sørlandet. Han har vært ordstyrer på flere GF. Videre har Øystein bidratt i mange ulike prosjekter, som Spesialistgodkjenning av anestesisykepleiere (SPAS), PaSTA (pasientsikkerhet – samhandling - trygg anestesi) og Bruk av Anestesisykepleiere Prehospitalt (BRUAS). Han har vært landsstyremedlem og internasjonal kontakt i International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA), og de senere år medlem i Statens helsepersonellnemd.

Kollegaer beskriver Øystein som: Ja-menneske, engasjert, hel ved, faglig sterk, oppmuntrer, tar ansvar, handyman, rådgivende, reflektert, allsidig, diplomat, lagspiller, alltid forberedt, grundig og rolig. Han har blitt foreslått som æresmedlem separat fra mange ulike kanter: fra kolleger lokalt, tidligere ALNSF styremedlemmer, og nåværende landsstyre.

Øystein sitter aldri, men står ved pasientens side når han gir narkose. Vi håper du vil fortsette å stå med Anestesisykepleierne NSF og anestesifagets side til tross din aktive pensjonisttilværelse.

Utskrift