Nyheter fra ALNSF

Posters Fagkongress 2017 Stavanger

Hvordan synliggjøre og sette ord på anestesisykepleierens funksjonsområde? Har du en spennende tematikk du vil dele med oss? Deltar du i et fagprosjekt som kan være interessant å få kjennskap til?

I så fall, meld deg på med poster til årets fagkongress. Alle med relevant tematikk iht vårt fag- og funksjonsområde kan delta. Send gjerne inn et abstrakt i forkant av kongressen men det er ingen forutsetning. Posterne stilles ut under fagkongressen. Utdanningsutvalget kårer beste poster som honoreres med 1000,- kr og diplom.

Påmelding av poster med tittel og forfatter meldes innen: 10.08. 2017

Påmeldingen merkes Poster og sendes til: Dersom posteren ønskes/tillates publisert på ALNSFs hjemmeside sendes posteren elektronisk til samme e-postadresse som påmeldingen av posters.

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo