Nyheter fra Anestesisykepleierne NSF

Revisjon av Anestesisykepleie boken

Revisjon av boken Anestesisykepleie

Vi skal foreta en revisjon av boken Anestesisykepleie (Inger Liv Hovind, sist revidert 2011). Dette for å heve det akademiske nivået, og få inn oppdatert forskning og nye eksempler fra praksis. Formålet er å imøtekomme kravene til kunnskapsbasert praksis, og masternivå på anestesisykepleierutdanningen.

Vi oppfordrer anestesisykepleiere som 

  • har gjennomført kvalitetsutviklings- eller forskningsprosjekter
  • har et ”brennende” engasjement for et spesifikt område
  • kjenner noen som kan identifiseres med dette

til å ta kontakt med redaksjonen for å komme med innspill eller ønske om å bidra i revisjonsarbeidet.

Redaksjonen vil deretter foreta en vurdering av forslagene som kommer inn.

Kom med dine forslag eller innspill innen fredag 27. April

Mail:    (Ann-Chatrin Leonardsen, medlem redaksjonskomite)

Med hilsen

Inger Liv Hovind, Anne Marie Gran Bruun, Therese Finjarn og Ann-Chatrin Leonardsen

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo