Nyheter fra Anestesisykepleierne NSF

Landstyret 2017

Takk for innsatsen til tidligere styremedlemmer

Skrevet .

På ALNSF Generalforsamling (- nå Anestesisykepleierne NSF) 31.august var det flere som ikke stilte til gjenvalg til landsstyret. De som gikk ut av styret var Stine Thorvaldsen Smith (nr 2 fra venstre), Kari-Anne Thygesen, Stig Pedersen, Marianne Haagesen Øien og Harald Kjerstad. Stine takket av etter hele 13 år (!) i styret sentralt.

Arbeidet som nedlegges av medlemmene i landsstyret er basert på dugnadsinnsats, stort engasjement, faglig tyngde og enorm vilje til å fremme anestesisykepleieres fag og funksjon nasjonalt og internasjonalt. Dere vil bli savnet! Vi vil med dette takke for mange års fantastisk innsats, og lykke til med videre arbeid

(På bildet fra venstre: Therese Finjarn Jensen, Stine Thorvaldsen Smith, Kari-Anne Thygesen, Stig Pedersen, Marianne Haagesen Øien, Harald Kjerstad, Jannicke Skodjereite og Rita Stenset).

Utskrift