Nyheter fra ALNSF

Bilder av penger

Tildeling av stipend 2018

I år har vi fått 37 søknader til våre utlyste stipend. Stipendet for å reise på ALNSF fagkongress i Tønsberg ble trukket først og lagt ut på facebook. Til ALNSF stipend og Fresenius Kabi stipend hadde vi fått inn så mange gode søknader til spennende prosjekter at det var veldig vanskelig for oss å velge. På grunnlag av gode søknader, ser vi på muligheten til å kunne tildele flere stipender neste år.

Vi gratulerer følgende personer med stipend:

ALNSF fagkongress:

  • Inger Marie Brunborg, Tønsberg
  • Vibecke Severinsen Grønli, Vestfold
  • Bente Nielsen, Kristiansund
  • Else Monica Johannessen, Kristiansand

ALNSF stipend

Margareth Heglum, Namsos. Får tildelt 5.000,-

Hun har skrevet en master om hvilke aspekter som påvirker anestesisykepleierens bruk av høy PEEP og lungerekruttering peroperativt til pasienter med fedme i generell anestesi. Hun skal nå skrive en artikkel, abstract, samt lage en poster og publisere artikkelen i et nivå 1 tidskrift.

Victoria Bernt og Hanne Nesmark, OUS. Får tildelt 10.000,-

Skal presentere en poster på WCNA (world congress of nurse anestesist) i Budapest. Posteren omhandler "Examining patient transfer from operation team to postoperativ care unit - a pilot study"

Fresenius Kabi stipend:

Marie Nordsveen, Ahus. Får tildelt 10.000,-

Hun skriver en master om smertelindring til døende pasienter.

Søk på NSF stipend

For de av dere som ikke fikk tildelt stipend av oss, er det mulig å søke stipend hos https://www.nsf.no/medlemskap/medlemskap/fag-og-stipender

Utskrift

nsf weblogo

ALNSF er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

ALNSF - Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)