Nyheter fra Anestesisykepleierne NSF

Valget er over - men ikke for sykepleiere

Det kommende landsmøtet i Norsk Sykepleierforbund (NSF) i november har blitt viet mye spalteplass i Sykepleien. Det skal velges ny ledelse og nytt styre, og det kommer nok til å bli en valgthriller! Vi gleder oss til fruktige diskusjoner, og håper at det velges en lederkandidat som fokuserer på å inkludere og fremme faggruppene.

For faggruppene kommer den store dagen tidligere: 14. - 15. oktober 2019 samles faggruppelederne i alle NSFs 35 faggrupper. Til sammen utgjør de Sentralt Fagforum (SF) . Her skal det også velges ny leder, i 100 % frikjøpt stilling. Den nye lederen skal representere faggruppene de neste fire åra! Leder av SF har plass i ledelsen i NSF, med møte og uttalerett i forbundsstyret, og har dermed en avgjørende rolle for faggruppenes posisjon i NSF.

Fire kandidater til ledervervet i SF

I år er det hele fire dyktige kandidater som står parat til å lede og fronte faggruppene i kommende valgperiode. For faggruppene er dette vårt desidert viktigste valg denne høsten.

Anestesisykepleierne NSF har sin naturlige favoritt til dette vervet i «vår egen» Marianne Hagensen Øien. Marianne er forslått av Anestesisykepleierne, med støtte fra blant andre intensivsykepleierne i NSFLIS. Det er selvsagt nærliggende å tro at vi fremmer Marianne som leder av SF fordi hun er anestesisykepleier. Det er ikke til å komme bort i fra at Marianne er anestesisykepleier, hun er både glad i og stolt av faget sitt. Likevel strekker vår begrunnelse seg lagt utover dette: hun er tydelig og modig, og har organisasjonserfaring både fra NSF og fra vår egen gruppe. Dessuten er Marianne meget tydelig på at hun ikke stiller kun som «vår» representant om hun vinner valget- hun er faggruppenes representant!

Norsk Sykepleierforbund skal være det naturlige valget for alle sykepleiere. Også de som er svært spesialiserte på «små» fagfelt. At et fagfelt er lite vil ikke dermed si at det ikke er betydningsfullt 

Marianne Haagensen Øien

Det er vår overbevisning at Marianne vil være rett kvinne til å lede Sentralt Fagforum de neste fire årene.

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo