Nyheter fra ALNSF

Vinner ALNSF Stipend 2017

Skrevet .

Prosjekt: Søknad om økonomisk støtte for å kunne delta på Nuba. (Nordisk utdanning for anestesisykepleiere i Norden.)

ALNSF Stipend på kr. 8000.- tildeles: Anestesisykepleier Hanne Fjeldvær Oslo Universitetssykehus Ullevål For den delen av NUBA utdanningen som foregår i Norge tildeles:

Anestesisykepleier Hanne Fjeldvær - Fresenius Kabi Stipend med kr. 7000.-

Styrets begrunnelse for tildelingen: Barneanestesi stiller spesielle krav til både anestesilegen og anestesisykepleierens kompetanse og erfaring. ALNSF landsstyret ser hvor viktig denne utdanningen er for kompetanseheving og spesialisering i anestesisykepleie til Barn.

Utskrift