Nyheter fra ALNSF

Internasjonal godkjenning av norsk anestesisykepleier- utdanning

DSC 4786"On site teamet" fra ve. Marit Vassbotn Olsen, Jennifer Yang (Taiwan), Marianne Riesen (Sveits) leder av gruppen og Berit Valeberg, lokal ekspert.

Anestesisykepleierutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) campus Bergen fikk i mai 2017, som den første i Norge tildelt den høyeste internasjonale akkrediteringen for utdanning av anestesisykepleiere: godkjenning og anerkjennelse av International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA).

Utskrift

Vinnere av kongress stipend 2017

Tildeling av kongressstipend for ALNSF fagkongress i Stavanger 2017 er klar. Vi har mottatt 31 søknader, hvorav 30 var kvalifisert gjennom meldemskap i ALNSF. Tildelingen ble avgjort ved loddtrekning.

Det var utlyst fire stipend, styret valde å utvide til seks stipender.

Utskrift

Prosjektmidler 2017

Tilskudd til faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi - 2017

Bakgrunn:

I LM-sak 18/2011 - Videre utvikling av faggruppenes integrering i NSF heter det at det i NSFs årlige budsjett skal avsettes et beløp øremerket faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi, fordelt etter søknad og forvaltet av Sentralt Fagforums arbeidsutvalg.

Utskrift

Anestesisykepleier med doktorgrad

ALNSF gratulerer anestesisykepleier og InspirA redaktør Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen med vel gjennomført disputas 7. mars 2017. Disputasen ble holdt i den ærverdige Gamle Festsal ved Universitetet i Oslo.

Utskrift

Foto: Birthe Havnes

ALNSF Prosjektrapport - Videreutdanning i prehospitalt arbeid for anestesi- og intensivsykepleiere

ALNSF gjennomførte i samarbeid med NTNU Gjøvik en spørreundersøkelse fra 1.-14. november 2016, om anestesisykepleieres tanker om videreutdanning i prehospitalt arbeid. Det kom inn ca 500 svar. Rapporten kan leses her:

pdf ALNSF Prosjektrapport - Videreutdanning i prehospitalt arbeid for anestesi- og intensivsykepleiere (1.50 MB)

 

(et sammendrag av rapporten presenteres i InspirA 1/17)

Utskrift

Stipender

ALNSF har i sammen med Fresenius Kabi delt ut hvert sitt stipend i flere år. ALNSF medlemmer kan søke om stipender til fagutvikling, utdanning og prosjektarbeid for anestesisykepleiere.

 

Stipender 2017

 • Kongress stipend: 6 stk á 3 450 kr
 • ALNSF fagstipend: 15 000 kr
 • Fresenius Kabi stipend: 10 000 kr 

alnsf logo transparent h120pxALNSF Fagstipend  - 15 000 kr. 

Stipendet kan anvendes til:

 • Forskning og fagutvikling innen anestesisykepleie
 • Perfeksjonering /studier innen særlige områder for anestesisykepleie 

Stipendet kan fordeles på flere personer. 

Den som mottar stipendet må skrive en kort rapport til ALNSF.  Mottaker bør søke å få rapporten publisert i fagbladet InspirA, eller som rapport på ALNSFs hjemmeside. 


Fresenius Kabi stipend 2017 - 10.000 kr

Kriterier for tildeling: 

 • Stipendet på kr 10 000 kan utbetales til ett eller flere medlemmer av ALNSF.
 • Stipendet kan anvendes til prosjektarbeid eller faglig utviklingsarbeid innen fagområder relatert til klinisk ernæring, smertebehandling og/eller væsketerapi
  • for eksempel videreutdanning, faglig spesialisering eller undervisningsprosjekter.
 • Midler fra Fresenius Kabi kan ikke benyttes til å sponse eller betale for deltagelse og reise for helsepersonell til arrangementer i utlandet i regi av tredjepart.
 • Utvelgelsen av stipendmottaker gjøres av ALNSFs landsstyre.
 • Utdeling av stipendet skal finne sted på nasjonalt ALNSF fagkongress som avholdes årlig.
 • Ved tildeling av ovenfor nevnte stipend, skal Fresenius Kabi navngis som bidragsyter.
 • Det forutsettes at gjeldende regler for samhandling med legemiddelindustrien og helseforetakene følges av stipendmottakerne.
Søknadsfrist er gått ut, stipendet er tildelt

Generelle kriterier for alnsf stipender

 • Stipendene kan søkes av alle medlemmer av faggruppen
 • ALNSFs landstyre står for tildeling av stipendene
 • Stipendmidler kan ikke brukes som oppgjør for tapt arbeidsfortjeneste eller lønn.
 • Søknaden skal inneholde budsjett, budsjettet kan ikke ha tilbakevirkende kraft.
 • Stipendet forutsettes brukt  innen ett (1) år. Unntak for denne regelen må søkes hos ALNSFs landstyre 
 • Stipendmidlene utbetales mot kvittering av kasserer ALNSF
 • Stipend kan fordeles på flere personer
 • Ikke benyttede stipendmidler tilbakebetales til ALNSF

Stipender kan anvendes til:

 • Forskning og fagutvikling innen anestesisykepleie
 • Perfeksjonering, forskning eller studier innen særlige områder for anestesisykepleie
 • Deltakelse på ALNSFs Fagkongress (Kongress stipend)

Søknaden skal sendes elektronisk via søknadsskjema. 

De som mottar stipend skal skrive en kort rapport til ALNSF. Stipendmottaker bør også prøve å få publisert rapporten i InspirA eller også på ALNSF sin hjemmeside www.alnsf.no

Frister og innsending av søknad

Søknadsfristen er gått ut og alle Stipendene for 2017 er tildelt

 

 

 

 

Utskrift

Posters Fagkongress 2017 Stavanger

Hvordan synliggjøre og sette ord på anestesisykepleierens funksjonsområde? Har du en spennende tematikk du vil dele med oss? Deltar du i et fagprosjekt som kan være interessant å få kjennskap til?

Utskrift

Norsk standard for anestesi 2016

Norsk anestesiologisk forening
ALNSF Standard for anestesi

Norsk standard for anestesi ble utarbeidet første gang i 1991. Første revisjon ble gjort i 1994, deretter i 1998, 2005 og 2010. Standarden har gjennomgått en ny revisjon i 2016. Revisjon gjøres av i fellesskap Norsk anestesiologisk forening (NAF) og Anestesisykepleiernes Landsgruppe av Norsk Sykepleierforbund (ALNSF). 

Du kan lese og laste ned den standarden her.

Utskrift

Månedens fagartikkel

ALNSF vil starte en ny fast post på alnsf.no, månedens fagartikkel. Bakgrunnen for dette er tilbakemelding fra medlemmene som ønsker distribusjon av fagstoff.

Vi ønsker at dere medlemmer sender inn forslag til relevante artikler, helst sammen med et sammendrag eller kommentar til artikkelen.

Takket være Jeanette Finstad og Irene Brodshaug som jobber i OUS, Avdeling for anestesisykepleie, i en kombinasjonsstilling 50 % fag og 50 % klinisk praksis blir nå denne spalten en realitet.

Utskrift

nsf weblogo

ALNSF er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

ALNSF - Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)