Nyheter fra ALNSF

Stipender

ALNSF har i sammen med Fresenius Kabi delt ut hvert sitt stipend i flere år. ALNSF medlemmer kan søke om stipender til fagutvikling, utdanning og prosjektarbeid for anestesisykepleiere.

 

Stipender 2017

 • Kongress stipend: 6 stk á 3 450 kr
 • ALNSF fagstipend: 15 000 kr
 • Fresenius Kabi stipend: 10 000 kr 

alnsf logo transparent h120pxALNSF Fagstipend  - 15 000 kr. 

Stipendet kan anvendes til:

 • Forskning og fagutvikling innen anestesisykepleie
 • Perfeksjonering /studier innen særlige områder for anestesisykepleie 

Stipendet kan fordeles på flere personer. 

Den som mottar stipendet må skrive en kort rapport til ALNSF.  Mottaker bør søke å få rapporten publisert i fagbladet InspirA, eller som rapport på ALNSFs hjemmeside. 


Fresenius Kabi stipend 2017 - 10.000 kr

Kriterier for tildeling: 

 • Stipendet på kr 10 000 kan utbetales til ett eller flere medlemmer av ALNSF.
 • Stipendet kan anvendes til prosjektarbeid eller faglig utviklingsarbeid innen fagområder relatert til klinisk ernæring, smertebehandling og/eller væsketerapi
  • for eksempel videreutdanning, faglig spesialisering eller undervisningsprosjekter.
 • Midler fra Fresenius Kabi kan ikke benyttes til å sponse eller betale for deltagelse og reise for helsepersonell til arrangementer i utlandet i regi av tredjepart.
 • Utvelgelsen av stipendmottaker gjøres av ALNSFs landsstyre.
 • Utdeling av stipendet skal finne sted på nasjonalt ALNSF fagkongress som avholdes årlig.
 • Ved tildeling av ovenfor nevnte stipend, skal Fresenius Kabi navngis som bidragsyter.
 • Det forutsettes at gjeldende regler for samhandling med legemiddelindustrien og helseforetakene følges av stipendmottakerne.
Søknadsfrist er gått ut, stipendet er tildelt

Generelle kriterier for alnsf stipender

 • Stipendene kan søkes av alle medlemmer av faggruppen
 • ALNSFs landstyre står for tildeling av stipendene
 • Stipendmidler kan ikke brukes som oppgjør for tapt arbeidsfortjeneste eller lønn.
 • Søknaden skal inneholde budsjett, budsjettet kan ikke ha tilbakevirkende kraft.
 • Stipendet forutsettes brukt  innen ett (1) år. Unntak for denne regelen må søkes hos ALNSFs landstyre 
 • Stipendmidlene utbetales mot kvittering av kasserer ALNSF
 • Stipend kan fordeles på flere personer
 • Ikke benyttede stipendmidler tilbakebetales til ALNSF

Stipender kan anvendes til:

 • Forskning og fagutvikling innen anestesisykepleie
 • Perfeksjonering, forskning eller studier innen særlige områder for anestesisykepleie
 • Deltakelse på ALNSFs Fagkongress (Kongress stipend)

Søknaden skal sendes elektronisk via søknadsskjema. 

De som mottar stipend skal skrive en kort rapport til ALNSF. Stipendmottaker bør også prøve å få publisert rapporten i InspirA eller også på ALNSF sin hjemmeside www.alnsf.no

Frister og innsending av søknad

Søknadsfristen er gått ut og alle Stipendene for 2017 er tildelt

 

 

 

 

Utskrift

Posters Fagkongress 2017 Stavanger

Hvordan synliggjøre og sette ord på anestesisykepleierens funksjonsområde? Har du en spennende tematikk du vil dele med oss? Deltar du i et fagprosjekt som kan være interessant å få kjennskap til?

Utskrift

Norsk standard for anestesi 2016

Norsk anestesiologisk forening
ALNSF Standard for anestesi

Norsk standard for anestesi ble utarbeidet første gang i 1991. Første revisjon ble gjort i 1994, deretter i 1998, 2005 og 2010. Standarden har gjennomgått en ny revisjon i 2016. Revisjon gjøres av i fellesskap Norsk anestesiologisk forening (NAF) og Anestesisykepleiernes Landsgruppe av Norsk Sykepleierforbund (ALNSF). 

Du kan lese og laste ned den standarden her.

Utskrift

Månedens fagartikkel

ALNSF vil starte en ny fast post på alnsf.no, månedens fagartikkel. Bakgrunnen for dette er tilbakemelding fra medlemmene som ønsker distribusjon av fagstoff.

Vi ønsker at dere medlemmer sender inn forslag til relevante artikler, helst sammen med et sammendrag eller kommentar til artikkelen.

Takket være Jeanette Finstad og Irene Brodshaug som jobber i OUS, Avdeling for anestesisykepleie, i en kombinasjonsstilling 50 % fag og 50 % klinisk praksis blir nå denne spalten en realitet.

Utskrift

Årets lederkonferanse

ALNSF landsstyre har i år valgt å ikke arrangere eget lederseminar under Fagkongressen på Røros. Begrunnelsen for dette er at det skal arrangeres et Lederseminar 26/9 ifm NSFs 10. Sykepleierkongressen.Tittelen for seminaret er Framoverlent ledelse med fokus på innovativ og nyskapende ledelse.

Landsstyre ved leder har vært med på å utarbeide et spennende program med gode foredragsholdere. Oppfordrer dere ledere til å delta på Gardermoen! 
Trykk her for mer informasjon på NSF sine sider om lederkonferansen 2016.

Utskrift

2. Høringsrunde Standard for Anestesi revidert

I september møttes arbeidsgruppen bestående av 5 anestsileger fra NAF og 3 anestsisykepleiere fra ALNSF. I gjennom 3 dager ble standarden revidert. Resultatet av dette arbeidet har vært til høring i begge organisasjoner med svarfrist 10.januar 2016. Dokumentet legges nå ut til andre høringsrunde. 

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo