Drift av TNCC avsluttes januar 2017

ALNSF har i samarbeid med Norsk Luftambulanse og NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere (NLAS) siden år 2000 tilbudt TNCC, som er et avansert traumekurs for sykepleiere. Fra 2017 tar vi en pause i tilbudet av dette kurset. ALNSF ønsker at det skal være tilbud om avanserte traumekurs også for sykepleiere, men av driftsmessige grunner legger vi ned driften av kurset i nåværende form og ser på alternative løsninger for fremtiden.

TNCC - Bedre mottak og omsorg for traumepasienten

Målet med TNCC-utdanningen er å gi sykepleiere – som et viktig medlem av traumeteamet – grunnleggende kunnskaper som skal sette dem i stand til å ta hånd om traumepasienten på en profesjonell måte.

Hensikten med utdanningen er å kvalitetssikre samt forbedre mottaket og omsorgen for traumepasienten, samt å medvirke til å minske mortalitet og morbiditet. TNCC-utdanningen bygger på det samme forskningsbaserte innhold og inneholder de samme pedagogiske prinsipper som ATLS for leger og PHTLS for ambulansearbeidere og paramedics.

Teori og praktiske øvelser går vekselvis gjennom hele utdanningen.

TNCC er revidert og versjon 7 er klar! Nå er det nye kapitler og revidert innhols som er i tråd med tiden.

Utdanningen har som mål:

For sykepleieren:

 • Utdanningen øker sykepleierens reelle kompetanse når det gjelder den hardt skadde pasient.
 • Utdanningen gir faglig trygghet gjennom systematisk kunnskap
 • Utdanningen gir faglig engasjement gjennom styrking og videre utvikling av sykepleierens rolle som medarbeider i traumeteamet.
 • Utdanningen gir sykepleieren faglig løft innen traumatologi

For pasienten:

 • Sikker og rask diagnostikk og behandling
 • Alle skader identifiseres raskt, og livreddende tiltak iverksettes umiddelbart
 • Bedre vilkår for den hardt skadde pasienten
 • Bedre kunnskap og forståelse om årsaksammenheng ved traumer/skader

Gjennomføring

Kurset gjennomføres over 2,5 dag og har en varighet på 22 timer. Det avsluttes med en flervalgsprøve og praktiske oppgaver.

Tidspunkt

 • Dag 1: 08.00 - 18.00
 • Dag 2: 08.00 - 18.00
 • Dag 3: 08.00 - ca 14.00

Til kurset hører det en lærebok (engelsk) som må gjennomgås hjemme før fremmøte. Denne boken danner grunnlaget for kurset og det er en forutsetning at innhold er lest før kursstart. Den utsendes ca 8 uker før kursstart.

Forelesninger

 • Initial pasientvurdering og behandling
 • Luftveier
 • Sjokk
 • Hodeskader
 • Øye, ansikt og halsskader
 • Thoraxskader
 • Bukskader
 • Ryggmarg og ryggradskader
 • Muskel og skjelettskaderHud og brannskader
 • Graviditet, Barn og eldre traumepasienter
 • Katastrofehåndtering
 • Psykososiale aspekter ved traumer
 • Stabilisering og transport
 • Demonstrasjon av pasientvurdering og behandling

Praktiske øvelser

 • Initial vurdering og behandling av alle typer av traumer
 • Utstyr og tiltak for frie luftveier
 • Immobilisering av nakke og ryggsøylen
 • Utstyr og tiltak ved livstruende thoraxskader
 • Utstyr og fikseringsteknikker

Utskrift

nsf weblogo

ALNSF er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

ALNSF - Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)