Drift av TNCC avsluttes januar 2017

ALNSF har i samarbeid med Norsk Luftambulanse og NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere (NLAS) siden år 2000 tilbudt TNCC, som er et avansert traumekurs for sykepleiere. Fra 2017 tar vi en pause i tilbudet av dette kurset. ALNSF ønsker at det skal være tilbud om avanserte traumekurs også for sykepleiere, men av driftsmessige grunner legger vi ned driften av kurset i nåværende form og ser på alternative løsninger for fremtiden.

Kontakt

Stilling:
Morten Fredrik Bakkerud
E-post:
Mobil:
909 42 545

Kontaktskjema

Send en e-post
(valgfritt)

nsf weblogo

ALNSF er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

ALNSF - Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)