Drift av TNCC avsluttes januar 2017

ALNSF har i samarbeid med Norsk Luftambulanse og NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere (NLAS) siden år 2000 tilbudt TNCC, som er et avansert traumekurs for sykepleiere. Fra 2017 tar vi en pause i tilbudet av dette kurset. ALNSF ønsker at det skal være tilbud om avanserte traumekurs også for sykepleiere, men av driftsmessige grunner legger vi ned driften av kurset i nåværende form og ser på alternative løsninger for fremtiden.

Om TNCC Norge

Siden 2000 har ALNSF kunnet tilby kurs i TNCC. I Norge eies TNCC-kursene av ALNSF (Anestesisykepleiernes landsgruppe av NSF).

Instruktørene er utdannet av TNCC i Norge og Sverige, og kommer fra helseinstitusjoner fra hele landet, alle med spesiell interesse og utdanning innen akuttmedisin, både in- og prehospitalt.

Innen utgangen av 2014 var alle instruktørene oppdatert og klare for versjon 7.

Internasjonalt opphav til TNCC er ENA (Emergency Nurses Association) i USA.

 

Kontaktinformasjon

Nasjonal koordinator

 

Morten Bakkerud

Tlf. 909 42 545

E-post: Trykk her for å sende e-post

Utskrift

nsf weblogo

ALNSF er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

ALNSF - Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)